Spotrebné úvery

Americká hypotéka

27.04.2011 00:03
Americká hypotéka je oproti bežnej hypotéke neúčelový úver, tzn. že peniaze môžete použiť prakticky na čokoľvek a účel použitia nemusíte banke oznamovať. Podmienkou je samozrejme vlastníctva nehnuteľnosti, ktorá sa zastaví v prospech banky. Princíp americkej hypotéky je teda oproti klasickej...

Preklenovacie úvery

27.04.2011 00:01
Preklenovací úver alebo aj medziúver je úver, ktorý slúži na "preklenutie" doby, než získate nárok na riadny úver zo stavebného sporenia. Má tak možnosť získať finančné prostriedky v prípade potreby rýchlo a vyriešiť tak svoju bytovú situáciu. Na poskytnutie preklenovacieho úveru však nie je právny...

Aké sú výhody a nevýhody spotrebiteľských úverov?

27.04.2011 00:00
Vopred je potrebné povedať, že nie je potrebné báť sa úveru, ale je potrebné dôkladne čítať zmluvy. To je základný predpoklad prevencie rizík, ktorá sa spotrebiteľských úverov týkajú. Ak sa zmluva odkazuje na iné dokumenty (napr. všeobecné obchodné podmienky), je treba si je taktiež preštudovať. Ak...

Revolvingový úver

26.04.2011 23:58
Revolvingový úver je krátkodobý úver s možnosťou ďalšieho obnovovania. Funguje na rovnakom princípe ako úver kontokorentný, len s tým rozdielom, že revolvingový úver sa poskytuje účelovo a nie je viazaný na žiadny bankový bežný účet. Poskytuje sa podnikateľom a firmám na financovanie prevádzkových...