Aké sú výhody a nevýhody spotrebiteľských úverov?

27.04.2011 00:00

Vopred je potrebné povedať, že nie je potrebné báť sa úveru, ale je potrebné dôkladne čítať zmluvy. To je základný predpoklad prevencie rizík, ktorá sa spotrebiteľských úverov týkajú. Ak sa zmluva odkazuje na iné dokumenty (napr. všeobecné obchodné podmienky), je treba si je taktiež preštudovať. Ak tieto doklady nie sú prílohou zmluvy, nepodpisujte ju.

Jednoznačnú a najväčšou výhodou spotrebiteľského úveru je okamžité uspokojenie vašich súčasných potrieb bez nutnosti dlhodobo sporiť. Ide teda o rozdelenie jednorazovej platby na niekoľko menších častí. Ale spotrebiteľský úver má aj svoje nevýhody, ktorými sú:

• zaplatíte viac ako si požičiate (požičaná suma + úrok)

• väčšinou musíte preukázať pravidelný príjem a jeho výšku

• vybavenie trvá dlhšiu dobu

• banky zvyčajne vyžadujú veľa rôznych potvrdení a dokladov

• niekedy si musíte zohnať ručiteľa, alebo sa zaručiť iným majetkom

Určité riziko možno u spotrebiteľských úverov badať aj nepřísných podmienkach poskytnutia úveru. Informácie poskytnuté žiadateľom o pôžičku nie sú u niektorých spoločností dostatočne overiť (alebo je overiť nedá) a úver potom môžu získať aj klienti, u ktorých je už v čase poskytnutia pôžičky vysoké riziko neschopnosti splácať.