Revolvingový úver

26.04.2011 23:58

Revolvingový úver je krátkodobý úver s možnosťou ďalšieho obnovovania. Funguje na rovnakom princípe ako úver kontokorentný, len s tým rozdielom, že revolvingový úver sa poskytuje účelovo a nie je viazaný na žiadny bankový bežný účet. Poskytuje sa podnikateľom a firmám na financovanie prevádzkových potrieb, predovšetkým obežných aktív (pohľadávky, zásoby). Vďaka nemu preklenutie obdobia medzi fakturáciou za svoje tovary a služby a medzi splatnosťou svojich pohľadávok. Mnoho firiem má totiž finančná potrebu práve iba do doby uhradenia pohľadávok.

Revolvingový úver funguje ako rezerva

Tento úver je možné využiť dlhodobo v zmysle dlhodobo, opakovane a obnoviteľné. Maximálna doba splatnosti je jeden rok. Úver však možné splatiť kedykoľvek predtým. Tento typ úveru je predovšetkým určený pre podnikateľov a firmy na financovanie prevádzkových potrieb. Úver často využívajú podniky, ktoré potrebujú získať peniaze zo svojich obchodných aktivít skôr, ako im budú faktúry vystavené a proplaceny.Revolvingový úver je vedený ako úver účelový a jeho úroková miera sa výrazne snižuje.Úroky sú tak menšie než napríklad u úveru kontokorentného. Na zabezpečenie tohto úveru sa ručí pohľadávkami z obchodného styku alebo blankosměnkou. Okrem pohľadávok možno ručiť nehnuteľnosťou, depozitom alebo treťou osobou. Výhodou revolvingového úveru je opakované čerpanie úveru vďaka platobnej karte a splatnosti svojich pohľadávok, klient presne vie, koľko za konkrétne obdobie čerpania zaplatí na úrokoch a výhodou je aj to, že možno úver čerpať aj v cudzích menách.