Americká hypotéka

27.04.2011 00:03

Americká hypotéka je oproti bežnej hypotéke neúčelový úver, tzn. že peniaze môžete použiť prakticky na čokoľvek a účel použitia nemusíte banke oznamovať. Podmienkou je samozrejme vlastníctva nehnuteľnosti, ktorá sa zastaví v prospech banky. Princíp americkej hypotéky je teda oproti klasickej hypotéke obrátený. Zatiaľ čo bežnú hypotéku človek čerpá s cieľom vyriešiť svoje bytové potreby, tj nákupu nehnuteľnosti, americkú hypotéku klient dojednáva na vyriešenie iné finančné potreby a nehnuteľnosť, ktorú už vlastní, sa mu stane pomocníkom, pretože ju vloží do zástavy banke. V Českej republike sa americká hypotéka prvýkrát objavila v roku 2004 a od tej doby je pomerne hojne využívaná.

Okrem toho americká hypotéka je s klasickou hypotékou veľmi identické ale najdôležitejšie rozdiel je v jej bezúčelnosť, niekedy je táto hypotéka tiež nazývaná bezúčelné, pretože nie je potrebné nijak dokladať účel, ku ktorému sa hypotéka vzťahuje. Inak všetky okolnosti sú úplne rovnaké - zástavou musí byť nehnuteľnosť, ktorá je v klientovej vlastníctva, úver je možné poskytnúť len do 70% výšky ceny nehnuteľnosti, musí sa dokladať príjmy, čo bude podrobnejšie popísané nižšie v postupe pre získanie americkej hypotéky, kedy použijem postup, ktorý aplikuje Hypotekárne banka, ale je väčšinou totožný s ostatnými bankami, ktoré americké hypotéky poskytujú.

Výhody americké hypotéky

• peniaze na čokoľvek bez nutnosti dlhodobého sporenia

• výhodné úrokové sadzby

• úver môžete splatiť predčasne bez poplatkov

• životné poistenia sa nevyžaduje

• garancia úrokovej sadzby