Spotrebný úver

 

Spotrebný úver online porovnanie

Pojem spotrebný úver zahŕňa všetky úvery poskytované súkromným osobám adomácnostiam, ktoré slúžia na financovanie nákupu spotrebných predmetov, nadobudnutie alebo stavbe bytov a rodinných domov Od komerčných úverov sazásadným spôsobom líšia z hľadiska svojho použitia. U komerčných úverov vyplýva zúverovaného objektu cash flow, z ktorého sa úver spláca. Naproti tomu spotrebnejúvěrslouží na krytie spotrebných výdavkov a teda úverovanej objekt priamo neprodukujezdroje na splácanie úveru.

Podmienky získania úveru  často veľmi jednoduché a lákavé - stačí vek nad 18 rokov,slovenského občianstvo alebo trvalý pobyt na území SR. Vždy je ale potrebné dobre zhodnotiťvšetky podmienky a hlavne schopnosť do budúcna úver splácať, aby nedochádzalo kplatobnej neschopnosti a předlužování.

Zmluva o spotrebiteľskom úvere by mala obsahovať:
 aké  strany zmluvy (príjemca pôžičky musí byť starší ako 18 rokov)
 výška požičaného finančného obnosu
 vec, na ktorú je pôžička poskytovaná (špecifikum spotrebiteľského úveru - mnohépôžičky a úvery toto nevyžadujú)
 výška úroku, RPMN (prípadne rozčlenené do jednotlivých splátok)
 dátum prvej splátky (veľa spotrebiteľských úveru majú medzi poskytnutím hotovosti aprvou splátkou omeškania, niekedy aj niekoľko mesiacov)
 vyššie a perióda ďalších splátok (prípadne kompletný splátkový kalendár)
 podmienky predplatného splatenia
 riešenie neplnenia zmluvy (zmluvné pokuty, prípadne aj osud veci, ktorá bola na úverobstaraná)
 a ďalšie prípadné náležitosti
Samotné uzatvorenie zmluvy môže byť poskytovateľom úveru spoplatnené (obvykleokolo 1% z požičiavanej sumy)